TRÒ CHƠI DÂN GIAN

Trường TH Hiếu Thành A, GV tổng phụ trách Nguyễn Thị Hạnh tổ chức cho học sinh chơi những trò chơi dân gian. học sinh từ khối 3 đến khối 5 đều tham gia.

ô ăn quan

Trò chơi ô ăn quan

DSC03274

Trò chơi đá cầu bằng mu bàn chân

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh Đạm