TIẾT DẠY LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM

 

Thầy Lê Văn Tím hội giảng lấy học làm trung tâm.

Tiết học được toàn thể hội đồng sư phạm dư.

 

 Tin ảnh : Thanh Đạm