THÔNG BÁO SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

Ngày mai 19-04-2019, lúc 14 giờ, trường tiểu học Hiếu Thành A, tổ chức sinh hoạt chuyên môn mới
-Lớp 1 Giáo viên Nguyễn Thị Bèo dạy lớp 1/1
– Lớp 3 giáo viên Nguyễn Văn Tuấn dạy lớp 3/2
Xin thông báo giáo viên đến dự giờ đúng thời gian qui định

<img src="http://thhieuthanha.pgdvungliem.edu.vn/wp-content/uploads/sites/75/2019/02/DSC04057.jpg" alt="DSC04057" width="1920" height="1082" class="alignnone size-full wp-image-820" /

Người thông báo: Nguyễn Thanh Đạm