HỘI THI KỂ CHUYỆN ĐẠO ĐỨC BÁC HỒ

Trường Tiểu học Hiếu Thành A tổ chức hội thi kể chuyện đạo đức Bác Hồ. Đại diện cho 13 lớp từ khối 1 đến khối 5.

Hội Thi kể chuyện đạo đức Bác Hồ, các em dựa vào những mẫu đạo đức về Bác . Hội thi giúp các em học tập những tấm gương của Bác. Từ đó các em học tập và rút ra được bài học cho bản thân. khen thưởng kể chuyện BH

Qua hội thi đơn vị đạt giải như sau

Lớp 5/2 xếp hạng nhất.

Lớp 4/1 xếp hạng nhì

Lớp 3/1 xếp hạng ba

Tin và ảnh Nguyễn Thanh Đạm