ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TH HIẾU THÀNH

NGÀY 29-09-2019 CHI BỘ TRƯỜNG  HIẾU THÀNH ĐẠI HỘI CHI BỘ

IMG20190927143909 IMG20190927143920

Bỏ thăm bầu chi ủy mới

IMG20190927152804

Tin,ảnh Thanh Đạm