CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019

Câu lạc bộ âm nhạc trình diễn văn nghệ tổng kết năm học 2018-2019

Em Ngô Niệm Ân  đơn ca DSC04857DSC04866DSC04852DSC04871

Tin, ảnh Nguyễn Thanh Đạm