CÁCH CÀI ĐẶT NGÀY THÁNG TRONG EXCEL

ung-dung-cua-may-tinh
Từng bước:
– Quét khối ô
– bấm chuột phải chọn Formatcells
– chọn Number
– chọn custom
– Ở Type :……… đánh dd/mm/yyyy ( có nghĩa là 22/12/2018 )
hoặc đánh d/m ( ghi nhận 5/2)
hoặc đánh dd/m ( ghi 35/2)
– oke
Chúc bạn thành công

Thực hiện: Nguyễn Thanh Đạm